حفاظت از محیط زیست با استفاده از روش های نوین

 به گزارش پایگاه خبری افق بافق؛ “محمدرضا خواجه” رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بافق بیش از 29 سال در اداره حفاظت محیط زیست استان فعالیت نموده که در این مدت 15 سال در بخش اجرایی و بیش از 10 سال مسئول اداره شهرستان تفت بود و چندین سال به عنوان کارشناس پایش در اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد فعالیت داشته است و همچنین مدتی نیز به عنوان مسئول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهریز منصوب گردید؛ وی در گفتگو با خبرنگار هفته نامه افق کویر گفت: تغییرات اداری جزء تغییرات ذاتی اداری- کارمندی است و نظر مدیر کل استان این بود که تغییراتی در برخی ادارات شهرستان( بافق، مهریز، اردکان) صورت بگیرد.

وی افزود: 27 سال قبل در شهرستان بافق مشغول به کار بوده و بنده با رضایت خود، شهرستان بافق را با شناختی که از قبل داشتم، انتخاب نمودم.
وی محیط زیست را به دو بخش محیط زیست انسانی و محیط زیست طبیعی تقسیم نمود و گفت: در زمینه محیط زیست انسانی وظایفی از جمله: صدور مجوز تأسیس، مجوز استقرار صنایع، صدور مجوز بهره برداری صنایع، بخش هایی از پایش صنایع آلاینده و نظارت بر آزمایش های دوره ای صنایع از وظایف این اداره می باشد و همچنین یکی دیگر از وظایف محیط زیست انسانی ،نظارت بر مدیریت پسماند اعم از عادی، صنعتی و بیمارستانی است.

مخالفت با صدور 6 مجوز استقرار
وی با عنوان این مطلب که در یک سال گذشته 28 مجوز استقرار اعلام شد؛ بیان کرد: به دلیل عدم همخوانی با ضوابط محیط زیست یا قرار داشتن در صنایع آلاینده با صدور 6 مجوز مخالفت شد.
وی در ادامه اظهار کرد: محیط زیست اجازه فعالیت صنایع آلاینده در حریم یا حتی اطراف شهرستان را نمی دهد و با هرگونه مجوزی کاملاً مخالفت می کند.

طی 48 مورد پایش انجام گرفته در صورت محرز بودن آلودگی به صنایع آلاینده اخطاریه صادر شد
وی پیرامون پایش صنایع آلاینده گفت: بازدیدهای مستمر و شبانه انجام می شود که در دوماه گذشته در زمینه پایش صنایع آلاینده 48 مرتبه بازدید صورت گرفته است.
وی تعداد صنایع ای که قوانین زیست محیطی را رعایت نکرده بودند را 13 مورد عنوان کرد و افزود: متخلفین اخطار زیست محیطی را دریافت کردند

با 5 مجوز بهره برداری مخالفت شد
وی در ادامه بیان کرد: 9 مجوز بهره برداری گزارش شد، که با 5 مجوز بهره برداری مخالفت شد و دلیل آن این بود که استانداردهای محیط زیستی را در حین بازدیدی که صورت گرفته بود رعایت نکرده بودند و متأسفانه منجر به مخالفت با این صنایع شد.
وی اضافه کرد: رویکرد اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بر این است که از استقرار صنایع آلاینده در حریم شهر بافق خود داری نماید .

مناطق محافظت شده تحت نظر محیط زیست با وسعت 170 هزار هکتار
وی با بیان این مطلب که در بخش محیط طبیعی شهرستان بافق دو منطقه را تحت مدیریت خود قرار داده است، گفت: منطقه محافظت شده کوی بافق با وسعت 80 هزار هکتار و پناهگاه حیات وحش آریز با وسعت 90 هزار هکتار تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد و همچنین ازتنوع گونه زیستی نسبتا خوبی برخوردار است گونه های نادر جانوری همچون زیستگاه پلنگ ایرانی و “گربه شنی” و “گربه کاراکال” وجود دارد و همچنین دیگر پستاندارانی نظیر ” قوچ” و “میش”، کل بز” ” جبیر” یکی از زیستگاه های معروف استان به شمار می رود.
وی گفت: تعارضات منطقه در بخش محیط طبیعی بحران خشکسالی بوده است که طی چندین سال متوالی آسیب جدی به تنوع زیستی وارد نموده است هرچند که با تأمین علوفه و منابع آبی بخشی از این آسیب جبران شده است.
وی در ادامه بیان کرد: بخش اعظم این مناطقی که در اختیار محیط زیست قرار دارد در عرصه های طبیعی از جمله: پیشگیری از تصرف اراضی، پیشگیری از تخریب ، حفاظت از گونه های زیستی- جانوری مورد حفاظت قرار می گیرد.
وی با بیان این مطلب که گونه های جانوری خیلی نادری در این منطقه وجود دارد، گفت: گونه هایی مثل پرنده “هوبره” که نماد استان و شهرستان است در منطقه حفاظت شده قابل مشاهده می باشد و گونه های نادری مثل ” جبیر” و ” پلنگ” در منطقه حفاظت شده بافق وجود دارند و شهرستان بافق به عنوان زیستگاه اصلی پلنگ در کشور شناخته شده است که جمعیت آن نیز شایسته توجه است و همچنین ” قوچ”، “میش” و “کل بز” و انواع پرندگان شکاری مثل ” عقاب” و “شاهین” نیز قابل توجه است.

احتمال مشاهده یوزپلنگ در زیستگاه طبیعی وجود دارد
وی افزود: در پناهگاه آریز گونه های نادری وجود دارد و زیستگاه مناسبی برای ” یوزپلنگ” آسیایی بوده و شاید در حال منقرض است و مدتی است که مشاهده نشده است ولی چون زیستگاه طبیعی است، احتمال دارد که در آینده مورد نظر و دید مأموران قرار گیرد و این اثر به اثبات برسد.

جاده سیروس اباد چالشی برای محیط زیست
وی گفت: طبق بررسی هایی که انجام گرفت، منطقه حفاظت شده با چالش هایی روبه رو است که به عنوان مثال جاده “سیروس آباد” یکی از چالش ها است.
وی یکی از معضلات را تلفات جاده ای دانست و بیان کرد:: این جاده از زیستگاه اصلی عبور می کند و این منطقه زیستگاه اصلی گونه های یوزپلنگ و مسیر مهاجرت گونه هایی از حیات وحش است که از یک بخش به بخش دیگری تغییر مکان می دادند و امکان دارد که با فعال سازی این جاده تلفات جاده ای بسیار بالا باشد.
وی افزود: جاده سیروس آباد می تواند راه دسترسی متخلفین به این منطقه را امکان پذیر و تسهیل کند و منجر به راه دسترسی متخلفین به این منطقه گردد.

با نصب دوربین های نظارتی و حصارهای محافظ از تلفات جاده ای جلوگیری شود
وی در ادامه گفت: نظر کارشناسان و مسئولین بر این بود که در بخشی از این جاده دوربین های نظارتی نصب شود که این دوربین های نظارتی، در کنترل منطقه به مأمورین کمک کند و در مسیر ورود نقاط حادثه خیز با احداث “فنس” یا “پل های زیرگذر حیات وحش” از تلفات جاده ای جلوگیری شود.

هر گونه فعالیت معدنی در منطقه حفاظت شده ممنوع می باشد
وی وجود معادن در پناهگاه حیات وحش را یکی دیگر از معضلات دانست و گفت: از قبل معادن زیادی در این منطقه استقرار یافته اند و با 4 مورد اکتشاف معدن در منطقه مخالفت شده است.
وی تاکید کرد: هر گونه فعالیت معدنی در این منطقه ممنوع می باشد.

آلوده شدن گونه های گیاهی و خارج شدن از چرخه منابع غذایی حیوانات
وی در ادامه بیان کرد: معادنی که از قبل در منطقه وجود داشتند، جاده های دسترسی احداث نموده اند، که از منطقه حفاظت شده عبور می کند ؛ که علاوه بر تلفات جاده ای ، گرد و غباری که ایجاد می شود باعث آلوده شدن گونه های گیاهی شده و از چرخه منابع غذایی حیوانات و حیات وحش آن منطقه خارج می گردد بنابراین باید راه کارهای پیشگیری و کنترل جاده ای نیز صورت گیرد تا تلفات کاهش یابد.

شهرستان بافق 20 برابر کمتر از نرم جهانی محیطبان دارد
وی پیرامون بخش یگان حفاظت محیط زیست گفت: در بخش مأمورین اجرایی که همان محیطبانان هستند با توجه به وسعت منطقه تعداد مأمورین بسیار کم است و طبق نٌرم جهانی به ازای 2000 تا 2500 هکتار منطقه تحت مدیریت، یک مأمور لازم است در صورتی که در کشور ایران به ازای هر 25 هزار هکتار، یک مأمور قرار دارد و در شهرستان بافق تعداد مامورین حتی از نٌرم کشوری نیز کمتر می باشد و در شهرستان بافق به طور میانگین به ازای هر 40 هزار هکتار یک مأمور وجود دارد و از مسئولین درخواست می کنم که به سمت و سویی حرکت کنند که نیروی محیطبان مخصوصا در شهرستان بافق تأمین شود و موانع استخدامی را حذف نمایند که بتوان در جذب محیط بان موفق شد.

آمارهای تعجب برانگیز
وی افزود: طبق چارت سازمانی اداره، 23 نیروی انسانی باید در اداره حضور داشته باشند که تنها 5 نفر حضور دارند و 18 صندلی خالی می باشد و و این آمارها تعجب برانگیز است.

عملکرد رضایت بخش همیاران محیط بان
وی اضافه کرد: شهرستان بافق از لحاظ نیروی انسانی با محدودیت خیلی شدید روبرو بوده؛ اما با وجود کمبود محیط بان خوشبختانه افرادی به عنوان همیار محیط بان فعالیت می‌کنند و عملکرد رضایت بخش بوده است و همیاران از سال های قبل در کنار محیط بانان قرار داشتند و فردی که باعث این کار نیک شده است تشکر می کنم.
وی در ادامه گفت: در دوماه گذشته چندین مورد اقدامات پیشگیری از تصرف اراضی داشته و از شروع کار معدن کاری های جدید جلوگیری شده است و سه مورد نیز قبل از شروع شکار مانع کار شکارچیان شده و یک مورد نیز با شکار دستگیر شدند.

استفاده از روش های نوآوری در حفاظت از محیط زیست
وی با عنوان این مطلب که باید به سمت و سویی رفت که حفاظت را نوین کرد تا باعث کاهش مشکلات در این زمینه شود.
وی عنوان کرد: یکی از راه کارهای نوین یا روش های نوآوری در حفاظت این است؛ که از پهباد استفاده شود و همچنین در نقاطی که حساس است که امکان تخلف و تخریب وجود دارد از دوربین های نظارتی استفاده شود.

حدیث عباسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا